Meet the maker : Mostyn Kitchen Garden | Preserves

Debbie and Phil make some fantastic produce which you must try. Read about them here... View their produce here

Phil and Debbie Handley Mostyn Kitchen Garden

Mostyn Kitchen Garden

"Grown, picked and preserved by us"

Mostyn Kitchen Garden is a Victorian walled garden set in the grounds of Mostyn Hall in North Wales.

The garden is run as a social enterprise for the benefit of people from across the community and is supported by Mostyn Estates.

The 2.5 acres are used to grow a wide range of fruit and vegetables for local families and for our range of preserves and sauces.

All of our jams, chutneys, pickles and sauces are produced in small batches in our own kitchen without any artificial colours, preservatives or flavourings.

Our high fruit content products have amazing flavour and quality because we use our own fruit and vegetables, picked when they are in the best condition.

 

Mae Gardd Gegin Mostyn yn ardd Fictoraidd â mur o’i chwmpas, ar dir Neuadd Mostyn, Gogledd Cymru.

Mae’r ardd yn cael ei rhedeg fel menter gymdeithasol er budd pobl o bob cwr o'r gymuned, ac mae’n cael ei chefnogi gan Ystadau Mostyn.

Defnyddir y 2.5 acer i dyfu amrywiaeth eang o ffrwythau a llysiau ar gyfer teuluoedd lleol ac ar gyfer ein detholiad o jamiau a siytnis a sawsiau.

Mae ein holl jamiau, siytnis, picls a sawsiau yn cael eu paratoi mewn sypiau bach yn ein cegin ein hun, heb unrhyw liwiau, cadwolion na chyflasynnau artiffisial.  

Mae blas ac ansawdd anhygoel i’n cynnyrch sy’n cynnwys llawer iawn o ffrwythau, oherwydd ein bod ni’n defnyddio ein ffrwythau a’n llysiau ein hunain, sy’n cael eu casglu pan fyddant ar eu gorau.

 Mostyn Kitchen Garden, Mostyn Hall, Holywell, Flintshire, CH8 9HN