Pa gaws sydd yn ddiogel i'w fwyta pan fyddwch yn feichiog?

Pa gaws sydd yn ddiogel i'w fwyta pan fyddwch yn feichiog?

Roedd gennyf stondin gaws yn ddiweddar yn ein gŵyl fwyd leol, ac roeddwn yn cynnig samplau o gaws i bawb a oedd yn mynd heibio. Rwy'n gwerthu llawer o gawsiau heb eu pasteureiddio. Golyga hyn y mathau o gaws sydd wedi'u gwneud o laeth heb ei basteureiddio. Rydym weithiau'n ei alw'n gaws llaeth amrwd, sy'n golygu bod y bacteria a'r mân-flodau yn cael eu gadael yn y llaeth (a ddim yn cael eu lladd trwy eu pasteureiddio). Gall hyn roi blasau unigryw a chymhleth i'r caws, nad ydych yn eu cael mewn caws wedi'i basteureiddio. Rydych siŵr o fod wedi bwyta caws parmesan (ac ar y nodyn hwnnw, nid yw'r llysieuol chwaith), wel nid yw parmesan wedi'i basteureiddio.

Cymerodd un o'r cwsmeriaid a oedd yn mynd heibio sampl o gaws, ac wrth iddi ei fwyta eglurais ei fod yn gaws heb ei basteureiddio. Rhedodd hi i ffwrdd yn gyflym gan edrych am y bin agosaf i'w boeri allan. Eglurodd ei gŵr ei bod yn feichiog. Roedd hyn yn drueni oherwydd ni chefais y cyfle i'w sicrhau ei bod yn berffaith ddiogel bwyta'r caws penodol hwnnw er ei fod heb ei basteureiddio. Dyma'r cyngor ar wefan y GIG ... Mae pob caws caled yn ddiogel yn ystod beichiogrwydd. Gallwch fwyta cawsiau caled, er enghraifft cheddar, parmesan a stilton, hyd yn oed os ydynt wedi'u gwneud o laeth heb ei basteureiddio. Nid yw cawsiau caled yn cynnwys cymaint o ddŵr â chawsiau meddal, felly mae bacteria yn llai tebygol o dyfu ynddynt. Mae'n bosibl i gaws caled gynnwys listeria, ond ystyrir bod y risg yn fach. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y GIG, mae'r ddolen yma ...

Rydw i bob tro'n gofyn beth yr ydych yn gyfforddus ag ef, ac os bydd caws heb ei basteureiddio yn peri pryder i chi o gwbl, rydw i yma i gael sgwrs a gallaf eich cyfeirio at rywbeth yr un mor flasus na fydd yn peri unrhyw ofid i chi.

Gemma Williams The Little Cheesemonger Pregnancy

Gemma Williams The Little Cheesemonger & Bump