Gweldd Rhuddlan Food Festival Sat 14th May 2022

Gweldd Rhuddlan Food Festival 2020

 

It's not just about food, either; the all-day family-friendly event includes activities!

There will be a variety of local food and drinks producers offering samples from cheese to gin. Not to mention craft stalls and entertainment for all the family both indoors and outdoors to cater for the weather. Live music throughout the day. Parliament Street Rhuddlan is pedestrianised for the day with stalls stretching over from the car park to inside the community centre and Ebenezer Chapel! Open from 10am til 4pm. Children under 16 are free Adults pay just £1 on entry. Why not leave the car at home and jump on the bus to Rhuddlan which stops conveniently on the high street (See Arriva buses for more information).

Rhuddlan is a beautiful historic Castle town overlooking the River Clwyd with a cluster of little independent shops, cafes and pubs.

 

Nid yw'n ymwneud â bwyd yn unig, chwaith; mae'r digwyddiad undydd yn addas i deuluoedd ac yn cynnwys gweithgareddau!

Bydd amrywiaeth o gynhyrchwyr bwyd a diod lleol yn cynnig samplau o gynnyrch yn amrywio o gaws i jin. Heb sôn am stondinau crefft a gweithgareddau dan do ac awyr agored i blant, yn ddibynnol ar y tywydd. Bydd cerddoriaeth ac adloniant byw ar hyd y dydd. Mae Stryd y Senedd, Rhuddlan ar agor i gerddwyr yn unig am y dydd gyda stondinau’n ymestyn o'r maes parcio i du mewn i'r ganolfan gymunedol a Chapel Ebenezer! Ar agor o 10am tan 4pm. Plant dan 16 am ddim, gydag oedolion yn talu £1 yn unig i gael mynediad. Beth am adael y car gartref a neidio ar y bws i Ruddlan sy'n stopio'n hwylus ar y stryd fawr? (gweler bysiau Arriva am ragor o wybodaeth).

Mae Rhuddlan yn dref castell hanesyddol hardd sy'n edrych dros yr Afon Clwyd gyda chlwstwr o siopau, caffis a thafarndai annibynnol.

Cymerwch olwg ar ein tudalen Facebook i weld pwy fydd yno ar y diwrnod!

 

Attending:

Shlizzy - Welsh Fruit Booze